Forældrerådet

Her kan du se en oversigt over forældrerådsmedlemmerne. Forældrerådet består af medarbejderrepræsentanter og forældrerepræsentanter.

Medarbejderrepræsentant og TR for pædagoger

  • Hejdi B. Birk

Forældrerepræsentant

  • Tommy Vedel Hansen
  • Jessica Hansen Jespersen
  • Gitte Evendorff Andersen
  • Palle Ditlev Rasmussen