Vores elever

Eleverne på Oust Mølleskolen er normaltbegavede børn, som aktuelt ikke kan rummes i almindelig skolesammenhæng pga. adfærdsmæssige, sociale eller psykiske vanskeligheder.

Målgruppen til Oust Mølleskolen er børn i alderen 5 til 12 år, der er normalt til velbegavede, men har så store adfærdsmæssige og psykiske problemer, at de ikke kan rummes i almindelig skolesammenhæng. Det kan være elever, der:

  • er stærkt forstyrrende for både sig selv og andre i undervisningen
  • er meget angstprægede og indadvendte
  • har så store indlæringsvanskeligheder, at de har udviklet psykiske problemer
  • har svære, somatiske sygdomme, som har været med til at give dem psykiske problemer
  • er henvist fra børnehospitalet med psykiatriske diagnoser eller socialt skadede børn.

Oust Mølleskolen er en skole med fire grupper, hvor der er plads til 7-8 børn i hver gruppe.

Et forløb på Oust Mølleskolen skal hjælpe med til at højne elevens trivsel både fagligt og socialt. Fagligt vedligeholder, forbedrer og/eller indhenter vi læring i samarbejde med elev og forældre. Socialt arbejder vi på at gøre eleven klar til at kunne trives i folkeskolen, og blive i stand til at modtage undervisning i det skoletilbud, der passer bedst til eleven. Vi har fokus på at bibringe børnenes sociale kompetencer og en adfærd, så de kan begå sig i alle forpligtende fællesskaber.

Formålet er at give eleven et pusterum fra klassen, hvor eleven ofte har lidt undervisningsmæssige og sociale nederlag – for derefter evt. vende tilbage til klassen eller en anden god klasse/skole.