Slottets historie

Den slotslignende bygning, hvor Oust Mølleskole har til huse, blev opført i 1858 under navnet Frøvadsholm. Her kan du læse om Oust Mølles og Frøvadsholms historie.

Frøvadsholm blev bygget som hovedbygning i tilknytning til Oust Mølle.

Man kan finde oplysninger om Oust Mølle helt tilbage til 1489. Oust Mølle hørte oprindeligt under Graabrødre kloster, men kom senere til at høre under Dronningborg slotsgods. Fra 1630 og helt frem til moderne tid har ejendommen skiftet ejerskab mange gange.

I 1858 byggede den daværende ejers søn, Hans Georg Faith junior, den slotslignende bygning på grunden, Frøvadsholm. Faderen Hans Georg Faith overlod ejendommen til sin søster Laura Pind, som pga. en trang økonomi, frasolgte en del jord, og udlejede hovedbygningen Frøvadsholm. Alt i alt ser det ud til, at det ikke har været indbringende for Laura Pind at have ejendommen, og meget har været prøvet på møllen – man havde både vand-, vind og dampmølle.

70.000 rigsdaler

I 1873 købte Randers Kommune ejendommen for 70.000 rigsdaler, for at etablere et nyt vandværk på grunden. Efter at kommunen havde frataget den jord som skulle bruges til vandværk, solgtes ejendommen til C.G Neckelmann, som desuden ejede Egegården, der tidligere havde været udstykket fra Frøvadsholm. Dermed var næsten al jorden igen samlet under et ejerskab. Herefter har ejendommen igen skiftet ejerskab flere gange.

Sidst i 1940’erne blev Frøvadsholm indrettet til lærlingehjem. I 1965 blev den omdannet til ungdomspension. Siden 1989 har der i hovedbygningen Frøvadsholm været kommunal heldagsskole, Oust Mølleskolen.

I nedenstående link fortæller Sally Jacobsen og Niels Andersen fra Randers Lokalhistoriske Arkiv detaljeret om Oust Mølle tilbage fra 1608 og senere om "slottet" – Frøvadsholm.