Familiesamarbejde

Et tæt familiesamarbejde er nødvendig for at barnet og familien får det optimale udbytte ud af opholdet på skolen.

Den vigtigste samarbejdspartner er forældrene, da de kender deres børn bedst.

Samarbejdet med skolen indeholder forskellige tiltag: forældreformiddage, temasnakke i gruppen, undervisning af eget og evt. andres børn, familiesamtaler med og uden barn, uforpligtende snak med andre forældre og personalet, fælles foredrag om diverse emner, aktiviteter/ture med gruppen mm. Det er vigtigt, at forældrene har lyst til at komme på skolen, og føler at de har fået noget med hjem, når de går.

Udover det tætte samarbejde i skoledagene inddrages forældrene i skolens liv. F.eks. er forældrene en uvurderlig hjælp til at afvikle den årlige Oust Mølle Rock for 5000 børn fra skoler i Randers Kommune.

Møder og Samtaler

Formøde

Inden opstart på Oust Mølleskolen, inviteres forældrene til et møde med skolens leder og den kontaktperson, som tilknyttes eleven. Her snakkes bl.a. om de gensidige forventninger, og skolestarten aftales.

Elevkonferencer

Der afholdes årlige elevkonferencer for hvert barn, hvor alle relevante samarbejdspartnere mødes og drøfter barnets udvikling og fremtidige indsatser. Derudover afholdes samarbejdsmøder efter behov. Dette er med til at sikre en helhedsorienteret indsats omkring barnet, som er med til at støtte barnets fremtidige udvikling og trivsel. Ikke kun på Oust Mølleskolen, men også i det fremtidige skoletilbud.

Familiesamtaler

Forældrene kender deres børn bedst, og den viden er forældre nødt til at dele, for at skolen kan hjælpe barnet. Derfor har forældre en ugentlig samtale med barnets kontaktperson, hvor vi i samarbejde kan hjælpe hinanden med at hjælpe barnet. Samtalerne kan både handle om det der lykkes, og det der skal arbejdes på, både i skolen og derhjemme.

Forældreformiddag hver uge

Hver tirsdag formiddag deltager forældrene i barnets skoledag. Her er mulighed for at møde de andre familier, og snakke med barnets pædagoger og lærere.

Forældremøde

En til to gange om året afholdes forældremøde for gruppens forældre. Her drøftes relevante temaer vedrørende gruppen.

Forventninger

Hvad kan forældre forvente af Oust Mølleskolen

Ved opstart tildeles eleven og familien en primær kontaktperson fra gruppen, som varetager kontakten i dagligdagen. Kontaktpersonen er ansvarlig for, at samarbejdet har et seriøst og vedkommende indhold, samt at samarbejdet foregår i en åben og konstruktiv tone. Kontaktpersonen vil også tage svære og udfordrende emner op omkring barnet og familien.

Oust Mølleskolens forventninger til samarbejdet med forældrene

Det forventes at forældre, og evt. stedforældre, bedsteforældre osv. involverer sig i elevens skolegang og indgår i et åbent og konstruktivt samarbejde. Et godt samarbejde gør det lettere at afdække elevens behov - både fagligt og socialt.

Det forventes, at forældre én gang om ugen deltager i en forældreformiddag, og aktivt deltager i de fælles oplæg/diskussioner, der kan være. Hvis dette, af arbejdsmæssige grunde ikke er muligt, skal forældre og kontaktpersonen aftale, hvorledes den ugentlige kontakt så skal foregå (en anden dag, telefonisk eller lignende).