Personale

Der er i alt 24 ansatte på Oust Mølleskolen.

Personalet på Oust Mølleskolen består af otte lærere og otte pædagoger, én pædagogpraktikant, én sekretær, én teknisk serviceleder og en skoleleder. Hertil kommer periodevis lærerpraktikanter og medarbejdere i løntilskudsjob/virksomhedspraktik samt en tilknyttet PPR-psykolog og en IT-medarbejder.

De voksne i huset "holdes sammen" af pædagogiske dage og internater med årsplanlægning og "servicetjek", af fællesmøder hver fredag eftermiddag, af  min. et personalemøde en gang pr. måned og af kursusvirksomhed af såvel faglig som terapeutisk karakter. Alle fastansatte deltager i alle disse arrangementer. Derudover holder de enkelte teams interne møder 3 ud af 4 onsdag-eftermiddage af 1½ times varighed, 1 time hver fredag og ca, 1 time i løbet af ugen i form af enten intern og/el. ekstern konference med leder og evt. øvrige samarbejdspartnere.