Foreningsidræt

Foreningsidræt på Oust Mølleskolen er et led i indsatsen for inklusion og trivsel for eleverne, og foregår i et samarbejde mellem Oust Mølleskolen og Randers Gymnastiske Forening (RgF).

En undersøgelse fra Børneråddet i 2013 viser, at foreningslivet er en vigtig faktor i arbejdet med at inkludere de mest udsatte og isolerede børn til videre skolegang i folkeskolen. I en rapport fra CISC; ”Idrættens Outsidere” , konkluderes, at det er de vanskeligt stillede børn, der deltager mindst i foreningslivs sammenhænge. Dette stemmer også overens med Oust Mølleskolens erfaringer, og konsekvensen af dette kan være ensomhed og mistrivsel for barnet.

På den baggrund har Oust mølleskolen et igangværende projekt omkring foreningsliv, hvor elever med støtte fra skolens voksne, deltager på hold i almindelig foreningsidræt.

Her kan du læse en artikel fra Danmarks Radio omkring projektet

 

Der er også tidligere sendt et klip på TV2 omkring projektet, det kan ses herunder:

 

Resultater

Projektet har haft en række positive resultater, som er med til at understøtte Oust Mølleskolens arbejde med elevernes nuværende og fremtidige trivsel:

Inklusion
Interaktion og relationsdannelse mellem eleverne fra Oust Mølleskole og de øvrige børn på holdene. Eleverne har godt af at opleve "normaliteten" som noget, de kan spejle sig i.

Vedholdenhed
Oust Mølleskole har støttet eleverne i at komme afsted til foreningsidræt hver gang. Dette giver dem en ny oplevelse af at holde fast og være vedholdende, ligesom det giver dem værdifulde erfaringer med at være en del af et forpligtende fællesskab.

Forældreengagement
Foreningslivstimerne er en fremragende platform for at styrke forældresamarbejdet. Flere forældre har deltaget og siddet på sidelinjen under idrætstimen.

Vægttab og motorik træning
Deltagelsen i foreningsidrætten giver god mulighed for at udvikle elevernes motorik, koordination og generelle fysiske velbefindende.

Selvværd og selvhjulpenhed
Eleverne får en bredere og mere varieret fortælling om sig selv. Herudover er det et fokuspunkt i projektet at selvstændiggøre eleverne, f.eks. ved at de selv tager bussen hjem.

Du kan læse en uddybende beskrivelse af projektet her.