Oust Mølleskolen

En skole for børn, som aktuelt ikke kan rummes i almindelig skolesammenhæng

Kontakt

Kontaktoplysninger til skolens ledelse og Familieskolen m.fl.

Personale

Børnene skal opleve et miljø, hvor der er glæde og humor

Undervisning

Vi opfylder de samme krav, som den almene folkeskole.

Visitation

Oust Mølleskolen kræver visitation for at blive optaget