Visitation

Oust Mølleskolen kræver visitation for at blive optaget.

Visitation til Oust Mølleskolen 

For at blive optaget på Oust Mølleskolen skal barnet visiteres hertil. Visitationen foregår gennem den skole, som barnet er indskrevet i.

Visitation til Familieskolen

Optagelse på Familieskolen foregår ved at skolerne retter direkte henvendelse til Oust Mølleskolen/Familieskolen. Herefter iværksættes møder og aftaler mhp. start i Familieskolen. Når der er plads i Familieskolen starter familien forløbet, i tæt samarbejde med barnets egen klasse.

Et forløb på Familieskolen er omkostningsfrit for både familien og skolerne.

Familieskolen kan kontaktes direkte på:

Familieskolen
Tlf.: 89 15 49 05
E-mail: Familieskolen.Oustmolle@randers.dk