Skolens værdier

På Oust Mølleskolen har vi disse værdier

Vores kerneværdier er:

  • Inklusion
  • Engagement
  • Tillid
  • Anerkendelse
  • Omsorg
  • Ressource
  • Udvikling

Inklusion

Mennesker er først rigtig inkluderet i fællesskab, når de selv føler det.

Vi arbejder på, at eleverne og deres familier føler sig inkluderet i et ligeværdigt fællesskab ved at skabe inkluderende læringsmiljøer. At eleverne er inkluderet i fællesskaber på skolen, er essentielt for deres faglige såvel som sociale trivsel.
Vi arbejder med elevens parathed til næste skoletilbud ved at være åbne ud mod verden via støtte og guiding, ligesom rummelighed er en del af inklusionsarbejdet. Rummelighed handler om at være  inkluderet og accepteret i fællesskabet.

Engagement

Er at brænde for en sag, glæde og fordybe sig og få overskud til nytænkning og udvikling.

Vores engagement ligger i arbejdet med at skabe forandringer for børn og deres familier. Engagement er at bakke op om andres idéer og energi samt at interessere sig og stille spørgsmål. Vi ønsker at engagere os i skolens værdier, kultur og traditioner.

Tillid

Tillid er noget vi konstant arbejder på at opbygge og vedligeholde gennem et tæt relationsarbejde .

Vi har tillid til forældrene og tror på, at de yder det bedste de kan overfor deres børn og ønsker at opbygge tillid til alle familier, så de bliver trygge og modtagelige for de forandringer, der skal ske, for at børn og forældre kommer til at trives igen.
Vores organisation er tillidsbaseret, da vi bl.a. arbejder i selvstyrende teams. Vi har tillid til hinanden som kollegaer - både på tværs af grupper, fagligheder og positioner. 

Anerkendelse

Anerkendelse er at have fokus på personers positive ressourcer og aktivt støtte dem deri.

Vores grundlæggende tilgang er at anerkende mennesker for dem de er, fremfor det de gør.

Omsorg

At være i stand til empatisk at kunne forstå andres behov og støtte dem derefter.

Vi tilstræber at møde barnet og dets familie ved at give det den hjælp, der skal til for at skabe tryghed, tillid og håb.

Ressource

At tage udgangspunkt i det der fungerer.

Vi arbejder ud fra elevernes og forældrenes ressourcer. Derfor er det vigtigt at eleverne har gode oplevelser og succeser på skolen, og at disse italesættes og anerkendes.
Vi skaber en helhedsorienteret tilgang, og er ikke bange for at italesætte det svære.

Udvikling

Udvikling sker når nyt og gammelt mødes.

Vi tænker innovativt ved at nytænke den eksisterende praksis, med det formål at forbedre og udvikle skolen.
Vi ønsker at støtte familierne i retning af positiv udvikling og trivsel.
Vi bruger tid til at implementer forandring - nye tiltag har brug for ro til at virke både for medarbejdere, elever, forældre og skolen som organisation.