Skolens værdier

Oust Mølleskolens kerneværdier er:

  • Humor
  • Engagement
  • Ligeværd
  • Anerkendelse
  • Omsorg
  • Selvindsigt

Humor
En positiv omgangsform med afsmittende effekt på såvel egen som omgivelsernes velbefindende

Engagement
Er at brænde for en sag, glæde og fordybe sig og få overskud til nytænkning og udvikling

Ligeværd
Er et menneskesyn hvor vi i mødet med mennesker udviser respekt i forhold til forskelligheder og har den tilgang, at alle mennesker har lige stor værdi.

Anerkendelse
Er at have fokus på personers positive ressourcer og aktivt støtte dem deri.

Omsorg
At være i stand til at kunne ”se” andres behov og støtte dem derefter

Selvindsigt
Evnen og viljen til at forholde sig reflekterende og nytænkende til egen væren og gøren, herunder styrker og svagheder såvel fagligt som personligt