Visitation og procedure

Optagelse på Familieskolen foregår ved, at skolerne retter direkte henvendelse til Oust Mølleskolen/Familieskolen.

Efter henvendelse til Oust Mølleskolen/Familieskolen iværksættes møder og aftaler med henblik på start i Familieskolen. Når der er plads i Familieskolen, starter familien forløbet i tæt samarbejde med barnets egen klasse.

Familieskolen kan kontaktes direkte på:

Familieskolen Oust Mølle
Tlf.: 89 15 49 05
E-mail: familieskolen.oustmolle@randers.dk