Visitation og Procedure

Optagelse på Familieskolen foregår ved, at skolerne retter direkte henvendelse til Oust Mølleskolen/Familieskolen.

Efter henvendelse til Oust Mølleskolen/Familieskolen iværksættes møder og aftaler med henblik på start i Familieskolen. Når der er plads i Familieskolen, starter familien forløbet i tæt samarbejde med barnets egen klasse.

Et forløb på Familieskolen er omkostningsfrit for både familien og skolerne.

Familieskolen kan kontaktes direkte på:

Familieskolen A
Tlf.: 89 15 49 05
E-mail: familieskolen.a@gmail.com

Familieskolen B
Tlf.: 89 15 49 09
E-mail: familieskolen.b@gmail.com