Om Familieskolen

Formålet med at gå i Familieskolen er fortsat inklusion af barnet i klassen og bevare barnets tilknytning til distriktsskolen bl.a. ved at barnet går 2-3 dage i Familieskolen med sine forældre og de resterende dage følger undervisningen i hjemklassen.

Familieskolen er for børn i 0. til 6. klasse, der af forskellige grunde ikke trives i skolen. Formålet med forløbet er, at få skabt de forandringer der skal til, for at barnet kan trives fuld tid i egen klasse. Der skal skabes et samarbejde mellem barnet, forældrene, Familieskolen, barnets egne lærere/pædagoger og de øvrige familier i Familieskolen.

Barnet kommer med forældrene i Familieskolen 2-3 dage om ugen fra kl. 8.10 til ca. 13.30. På de øvrige skoledage er barnet i sin hjemklasse.

Et forløb på Familieskolen varer som udgangspunkt 16 uger, men kan fortsætte så længe det giver mening og udvikling. Der er tilknyttet 4 medarbejdere, og op til 12 familier af gangen.

Baggrunden for familieskoletanken og Marlborough-metoden

Familieskoletanken opstod i England i starten af 1980’erne. Neil Dawson og Brenda McHugh arbejdede i Marlborough Family Service i London, hvor de erfarede, at arbejdet med forandringer i familien, kunne skabe bedre trivsel for barnet og for familien som helhed. De oprettede et klasseværelsesmiljø, hvor flere familier mødtes og arbejdede sammen for at hjælpe hinanden med at skabe forandring og opnå bedre trivsel.

I 2000 startede de første familieskoler og familieklasser i Danmark, og i 2009 startede Familieskolen Oust Mølle.

Familieskolen arbejder ud fra Marlborough-metoden, som med afsæt i hele familien, fokuserer på at skabe forandringer, ved at få øje på nye muligheder.