Familieskolens Pædagogiske tilgang

Familieskolens pædagogiske tilgang tager afsæt i den systemiske teori, hvor udgangspunktet er hele systemet, som her er hele familien. Det betyder, at en forudsætning for at barnet kan forandre sig er, at familien forandrer sig med dem.

Flerfamilieterapi

Udgangspunktet for arbejdet i Familieskolen er flerfamilieterapi. Det betyder at flere familier arbejder i samme rum på samme tid. Grundtanken er at skabe rum og mulighed for, at familierne kan dele og udveksle ideer og erfaringer med hinanden, så de hjælper og inspirerer hinanden til nye handlemuligheder. Konkret betyder det, at hver gang en forælder beskriver en vanskelig situation, sidder der andre forældre med idéer til handling, som kan afprøves.

Familieskolen har erfaret, at mange forældre ofte har en oplevelse af, at være de eneste med udfordringer. I Familieskolen kan familierne lytte til, og støtte hinanden, og forældrene oplever, at de ikke står alene med udfordringerne, og det skaber tryghed og forståelse mellem familierne. Ved at kunne byde ind i fællesskabet, giver det forældrene en følelse af at være noget værd.

Intervention

Udover flerfamilieterapi anvender Familieskolen intervention. Dette er en mulighed for at forstyrre fastlåste handlemønstre og vaner mellem forældre og deres børn. Det vil sige, at når personalet observerer uhensigtsmæssig kommunikation mellem barn og forælder, udfordrer vi dette ved at stille nysgerrige spørgsmål. På den måde skabes refleksion hos børn og forældre. Intervention kan skabe klarhed og forståelse for, hvorfor de enkelte personer gør, som de gør.

Anerkendelse og ressourcefokuseret

Familieskolen har en anerkendende og ressourcefokuseret tilgang til arbejdet med familien. Det vil sige, at der tages udgangspunkt i det der fungerer godt for familien, og familien anerkendes for det de gør og siger.