Generelt om Oust Mølleskolen

Oust Mølleskolen har siden 1989 været Randers kommunes Heldagsskole og fra marts 2009 Randers Kommunes Familieskole.

Hele “Huset” holdes sammen af temauger og hyppige fællesarrangementer, bl.a. ugentlig fælles morgensang og andet.

Heldagsskolen

Målgruppen til Heldagsskolen er børn i alderen seks til tolv år, der er normalt til velbegavede, men alle har så store adfærdsmæssige og psykiske problemer, at de ikke kan rummes i almindelig skolesammenhæng. Det kan være elever, der er stærkt forstyrrende for både sig selv og andre i undervisningen, meget angstprægede og indadvendte børn, børn med så store indlæringsvanskeligheder, at disse har udviklet psykiske problemer hos børnene, børn hvis svære, somatiske sygdomme har været med til at give dem psykiske problemer, børn eksempelvis henvist fra børnehospitalet med psykiatriske diagnoser eller socialt skadede børn.

Familieskolen

I marts 2009 blev Familieskolen Oust Mølle etableret. Målgruppen til Familieskolen er børn, som ikke trives i den almindelige skole, og deres forældre. I Familieskolen arbejdes der med familierelationen to-tre dage og endvidere med samme mål de øvrige dage i hjemklassen. Familieskolen arbejder ud fra Marlborough-metoden og med familieterapi.