Konsulentvirksomhed

Familieskolen Oust Mølle tilbyder ekstern konsulentvirksomhed til folkeskolerne i Randers Kommune. Personalet tager ud til samarbejdspartnere, der måtte have interesse i den ekspertise, som skolen har.

Skoler som har interesse for tilbuddene, eller som ønsker yderligere information kan kontakte Familieskolen ved Susanne Rahbek Mogensen eller Jette Søby:

Tlf.: 89 15 49 09
E-mail: familieskolen.b@gmail.com

Vi tilbyder

Sparring på praksis samt teoretiske og anvendelige oplæg på forældremøder, team- og personalemøder, der kan være med til at udvikle pædagogiske institutioner og skoler, så flere børn og forældre kan inkluderes.

Familieskolens Inklusionsarbejde

Familieskolen har stor erfaring med familiearbejde, relationsarbejde og børn med sociale og emotionelle vanskeligheder.

Vi arbejder ud fra den systemiske tanke, hvor hele familien har ansvaret for at løse de vanskeligheder, familien har. Der er fokus på ressourcerne og på det, der fungerer og der arbejdes ud fra den anerkendende tilgang.

Målet er, at forældrene støttes i selv at tage ansvar for deres egen familie. Der skal arbejdes mod rehabilitering, der også er grundlag for ny læring.