Famile- og skolesamarbejde

Der er tre samarbejdende faktorer omkring barnet, og det er forældrene, barnets lærere og pædagoger, og Familieskolen. Her kan du læse om samarbejdet, de fastlagte møder og de forventninger, Familieskolen har til samarbejdet.

Familiesamarbejdet

Forældrene kender deres børn bedst, og er den vigtigste samarbejdspartner i arbejdet med at skabe de nødvendige forandringer, for at barnet kan trives fuld tid i sin egen klasse.
I Familieskolen deltager en eller begge forælder 2-3 dage om ugen fra kl. 8.10 til kl. 13.30.

Udgangspunktet er, at alle familier besidder ressourcerne til at løse deres egne problemer, og tilgangen til familierne er ressourcefokuseret og anerkendende. Der kan altid findes noget, der fungerer godt for familien. Gennem undervisningen, samarbejdsøvelser, aktiviteter og familiesamtaler, arbejder Familieskolen med at styrke relationen mellem barn og forældre.

Der er mulighed for, at andre nære relationer til barnet, også kan deltage i forløbet.

Skolesamarbejdet

Familieskolen har en tæt kontakt til barnets skole under og efter et forløb. Et vigtigt mål er at styrke samarbejdet mellem forældre og barnets skole. Jo mere de to parter bakker hinanden op, jo bedre vil barnet trives i egen klasse.

Under forløbet besøger Familieskolen barnets egen klasse for at observere barnet. Observationerne bruges til sparring med barnets lærere, pædagoger og forældre til barnet. Herudover kan observationerne bruges til at få en snak med forældrene, om hvordan Familieskolen ser barnet i skolekonteksten.

Efter ca. 2 måneder kommer barnet på besøg med sin klasse på Familieskolen, sammen med de klassens primære lærere og pædagoger. Her laves forskellige øvelser og aktiviteter, og klassekammeraterne fortæller om de positive forandringer, de har lagt mærke til ved barnet.

Derudover besøger barnets dansk- og matematiklærere og pædagoger Familieskolen under forløbet, og følger en almindelig dag. Formålet med besøget er, at barnets lærere og pædagoger oplever, hvordan barnet og familien arbejder i Familieskolen. På den måde får forældre og lærere og pædagoger en større forståelse for hinanden, og et tættere samarbejde omkring barnet.